Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Salvesta Lisainfo

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Vastutav andmetöötleja

OÜ Polar Vara
Vahtramäe tee 27-1 Tallinn Harjumaa 11912
runno@polaron.ee

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Ettevõte OÜ Polar Vara kogub järgmisi andmeid:
Nimi
E-post
Telefoninumber

Juhul, kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid – teie nimi ning e-posti aadress. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja veebilehel antud aadressidele. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.
Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks.
Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):
Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks.
Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus.
Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel.
Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.
Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.
Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.
Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:
Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.
Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.
Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Building Icon

Laed

Vahelaed rajatakse monteeritavatest raudbetoonpaneelidest, läbimõõduga 265 mm, millele rajatakse omakorda sammumüra summutamiseks Eps isolatsioonikiht ning kaetakse 80mm betooniga. Pesuruumidesse kipsplaatripplagi, mis värvitakse valgeks. Osaliselt on ka tubades kipsplaatlaed.

Building Icon

Seinad

Hoone kandekonstruktsioon sh korterite vahelised seinad lahendatakse kiviseintega. Osad korteritevahelised vaheseinad rajatakse Bauroc lahendusena. Korterite sisesed vaheseinad kaetakse erikõva kipsplaadiga, niisketes ruumides niiskuskindla kipsplaadiga. Osaliselt rajatakse välisseinad kergkonstruktsioonis, seespoolt kaetakse kahekordse kipsplaadiga ning väljastpoolt fassaadiplaadi ja laudisega.

Building Icon

Uksed

Korterite siseuksed on puitspooniga kaetud siledad uksed. Korteri välisukseks on puitspooniga kaetud sile tulekindel ning helikindlam uks.

Building Icon

Aknad

Hoonele paigaldatakse kolmekordse klaaspaketiga soojapidavad (U<0,8) PVC raamis aknad.

Building Icon

Katus

Kortermaja katus on lahendatud lamekatusena, soojustuseks EPS soojustus ning kahekordne SBS kate.

Building Icon

Küte

Kortermaja 0-korrusele rajatakse soojasõlm, mis läbi kaugkütte varustab hoonet kütte ning sooja veega. Korteritesse on projekteeritud vesipõrandaküte, tänu millele ei ole korterites radiaatoreid, mis piiraksid ruumikasutust või varjaksid vaadet aknast.

Building Icon

Ventilatsioon

Majal on 2 põhiventilatsiooniseadet, mis paiknevad koridori tehnoruumides, mis tagavad korterite soojustagastusega kuni 80% sundventilatsiooni. Samadest seadmetest ventileeritakse ka üldalasid. Talvine ventilatsiooni lisaküte on planeeritud kaugkütte soojusvahetist.

Building Icon

Veevarustus ja kanalisatsioon

Hoone ühendatakse tsentraalsesse vee- ja kanalisatsioonivõrku, korteripõhine veemõõtmine käib läbi kaugloetavate mõõtjate (näitude edastamine ühistule toimub automaatselt).

Building Icon

Elektrivarustus

Korterisse paigaldatakse elektri- ja nõrkvooluosaga kilp, voolumõõtjad paigaldatakse korrusekilpidesse ning on kaugloetavad. Hoonesse paigaldatakse andmesidesüsteemid,Telia, Elisa, video fonolukusüsteemid, universaalne Cat6 sidevõrk. Korterivälised panipaigad saavad elektriühenduse läbi korteri kilbi. Hoone katusele paigaldatakse elektrit tootvad päikesepaneelid, mis jäävad korteriühistu omandisse.

Building Icon

Üldalad

Välisuksest korteriteni viivad avarad koridorid ja trepikojad. Igal korteril on oma panipaik, kas korteris sees või eraldiseisev, lisaks on mõlemal trepikojal -1 korrusel lukustatav kergliiklusvahendite hoiuruum.

Building Icon

Õuealad

Hoonete vahele rajatakse puhkealad ning mänguväljak, mille planeerimisel on arvestatud üheaegselt nii puhkeala kasutaja turvalisuse, mugavusega kui ka majaelanike privaatsusega. Puhkealadel on võimalik lukustada ratas rattahoidjate külge, lapsed saavad kasutada ronilat, kiike, mängida suures liivakastis, puhata erinevatel pinkidel. Majade vaheliste puhkealade ja mängualade atraktsioonid saavad olema üksteisest erinevad. Esimeses etapis rajatakse Nelgi põik 2 ja Jasmiini tee 1 vaheline puhkeala. Ümber majade rajatakse ka roheala ning istutatakse puud ning põõsad.

Theme Image Green Leaves

MÜÜGIINFO

RÜNNO SULG

runno@polaron.ee

+372 507 9552