Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Salvesta Lisainfo

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Vastutav andmetöötleja

OÜ Polar Vara
Vahtramäe tee 27-1 Tallinn Harjumaa 11912
runno@polaron.ee

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Ettevõte OÜ Polar Vara kogub järgmisi andmeid:
Nimi
E-post
Telefoninumber

Juhul, kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid – teie nimi ning e-posti aadress. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja veebilehel antud aadressidele. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.
Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks.
Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):
Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks.
Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus.
Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel.
Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.
Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.
Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.
Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:
Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.
Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.
Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

VALMIB: KEVAD 2023
VALMIB: 2024
VALMIB: 2024
VALMIB: SUVI 2022
Korruseplaan
0 1 2
16-01_NP_Final

Tänavapoolne vaade

15-01_NP_Final

Hoovi vaade

Korruseplaan
0 1 2
Korter
Korrus
Tube
Sisepind
Rõdu
Terrass
Panipaik
Parkimiskoht hoones
Parkimiskoht õues
Hind
KorterKorrusTubeSisepindRõduTerrassPanipaikParkimiskoht hoonesParkimiskoht õuesHind
11127.2-10.9-1-Müüdud
21246.3-10.1-1-Müüdud
31372.46.6--11Broneeritud
41251.16.4-3.31-Broneeritud
51485.611.3-8.42-Müüdud
61252.714.1--1-Müüdud
71366.420.1-8.411Müüdud
81251.313.9---1Broneeritud
91135.4-11.8-1-Müüdud
101135.3-11.8-1-Broneeritud
111134.7-11.85.21-Müüdud
121132.7-11.85.21-Müüdud
132127.26.9--1-Broneeritud
142246.36.3--1-Broneeritud
152372.66.6-8.411Müüdud
162251.16.4-3.31-Müüdud
172485.611.3-8.411Müüdud
182252.77.4--1-Müüdud
192367.411.1-8.411Müüdud
202251.36.9--1-Broneeritud
212135.47.3--1-Broneeritud
222135.37.3--1-Müüdud
232134.77.3-2.81-Müüdud
242132.77.1-2.81-Broneeritud
251132.9-11.65-1Müüdud
261134.7-11.82.81-Müüdud
271135.3-11.8-1-Broneeritud
281135.4-11.8-1-Broneeritud
291367.420.1-8.411Broneeritud
301251.313.9--1-Müüdud
311367.420.1-8.411Müüdud
321251.313.2--1-Broneeritud
331485.214.7--11Müüdud
341495.1-20.9-11Müüdud
351362,.9-23.78.411Müüdud
362132.97.1-3.31-Broneeritud
372134.77.3-2.81-Müüdud
382135.37.3--1-Broneeritud
392135.47.3--1-Müüdud
402367.410.9-8.411Müüdud
412250.97--1-Müüdud
422367.411-8.411Müüdud
432251.36.6--1-Müüdud
442485.214.7--11Müüdud
452491.113.2-8.411Müüdud
462367.815-8.411Müüdud

Sulge

Tube
Korrus
Sisepind
Rõdu
Terrass
Panipaik
Parkimiskoht hoones
Parkimiskoht õues

Korteri asukoht

Theme Image Green Leaves

MÜÜGIINFO

RÜNNO SULG

runno@polaron.ee

+372 507 9552