Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Salvesta Lisainfo

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Vastutav andmetöötleja

OÜ Polar Vara
Vahtramäe tee 27-1 Tallinn Harjumaa 11912
runno@polaron.ee

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Ettevõte OÜ Polar Vara kogub järgmisi andmeid:
Nimi
E-post
Telefoninumber

Juhul, kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid – teie nimi ning e-posti aadress. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja veebilehel antud aadressidele. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.
Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks.
Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):
Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks.
Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus.
Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel.
Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.
Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.
Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.
Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:
Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.
Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.
Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

VALMIB: 2025
VALMIB: 2024
valmib september 2023
MÜÜDUD
Korruseplaan
0 1 2
2

Tänavapoolne vaade

1 (1)

Hoovi vaade

Korruseplaan
0 1 2
Korter
Korrus
Tube
Sisepind
Rõdu
Terrass
Panipaik
Parkimiskoht hoones
Parkimiskoht õues
Hind
KorterKorrusTubeSisepindRõduTerrassPanipaikParkimiskoht hoonesParkimiskoht õuesHind
11133.1-11.62.81-133000
21136.0-11.85.11-Müüdud
31136.0-11.84,51-137000
41136.1-11.8-1-Broneeritud
51251.513.9-4.41-Müüdud
61366.920.2-8.511Müüdud
71364.012.5-3.911Broneeritud
81235.45.4-3.41-Müüdud
91365.57.0-8.511249000
101128.0-10,03.41-Müüdud
111126.710.6-4.4-1120000
122133.17.1-2.81-133000
132134.97.4-4,51-137000
142135.47.4-4,51-Müüdud
152135.47.3-4,51-Müüdud
162251.56.8-4.51-Müüdud
172366.910.7-8.511Müüdud
182364.05.7-8.511Müüdud
192235.45.4-5.41-160000
202365.57.0-8.511Müüdud
212128.06.2-4.91-Müüdud
222126.76.3-4.41-Broneeritud
231367.8-23.74.511Müüdud
241495.5-20.48.511Müüdud
251485.613.6-8.52-279000
261251.413.0-2.511189000
271366.719.4-2.511245000
281251.513.3-3.41-Broneeritud
291366.619.4--11245000
301136.1-11.8-1-133000
311136.0-11.8-1-133000
321135.2-11.83.31-Müüdud
331133.1-11.62.8-1136000
342367.814.8-8.511Müüdud
352491.712.8-8.411Müüdud
362487.213.6-8.511Müüdud
372251.56.7-3.31-Müüdud
382366.910.8-3.411245000
392251.56.9-3.41-Müüdud
402366.910.8-3.411Broneeritud
412135.77.3---1133000
422135.67.3-3,3-1136000
432134.77.3-2.8-1Müüdud
442133.07.1-3.4-1135000

Võimalik osta mootorrattakoht hinnaga 3000€

Sulge

Tube
Korrus
Sisepind
Rõdu
Terrass
Panipaik
Parkimiskoht hoones
Parkimiskoht õues

Korteri asukoht

Theme Image Green Leaves

MÜÜGIINFO

RÜNNO SULG

runno@polaron.ee

+372 507 9552